Geaccrediteerde Opleidingsschool

Met veel plezier en enthousiasme leiden wij op Thamen sinds jaar en dag docenten op. Veel van onze oud studenten werken inmiddels als bevoegd docent op Thamen of binnen onze stichting IRIS. Een aantal van deze oud-studenten zijn inmiddels zelf actief als werkplekbegeleiders. We kunnen dan ook met recht stellen dat het opleiden van leraren diep verankerd is binnen onze organisatie. In 2015 is de kwaliteit van onze opleidingsschool door de NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie) wederom vastgesteld. Dit heeft er toe geleid dat wij zijn geaccrediteerd als Opleidingsschool.

Deze school is partner van de Regionale Opleidingsschool Amstelland e.o.
Dit partnerschap bestaat uit zestien VO-scholen en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De scholen bevinden zich in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductie-trajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek. 

Voor meer informatie en stagemogelijkheden, zie: www.opleidingsschoolrosa.nl

 

Go To Top