De mavo- leerweg:

De leerlingen doen examen in zes algemene vakken. De combinatie van de vakken is gericht op de vervolgopleiding en moet dus vóór het 4e leerjaar worden gekozen.

Het vakkenpakket dat gegeven wordt bestaat hoofdzakelijk uit theoretische vakken.

De leerlingen krijgen daardoor over het algemeen toegang tot enerzijds het HAVO, anderzijds tot de lange opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs van het MBO (niveau 3 of 4).

Thamen scoort goed in de Theoretische Leerweg Onderbouw. Volgens een landelijk onderzoek van het Algemeen Dagblad scoort Thamen een 8.5 en dat is een prachtig resultaat!

Met een mavo-advies van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor de mavo

Go To Top