Kader/MAVO-Kansklas

Deze kansklas is bedoeld voor leerlingen die naar de mavo willen, maar (nog) niet aan de toelatingscriteria daarvoor voldoen.
In deze kansklas krijgen alle leerlingen les op het hoogste niveau, om zich voor te bereiden op de overstap naar dat hogere niveau. Wanneer blijkt dat de stof en toetsing buiten het bereik van de leerling ligt, blijft de leerling in de klas, en gaat verder op het lagere niveau.
Beide leerwegen leiden op voor kaderfuncties en geven toelating tot de niveaus 3 en 4 van het MBO.
Aan het einde van het 1e leerjaar wordt de definitieve keuze gemaakt voor de mavo of de kaderberoepsgerichte leerweg.

Voor de leerlingen die doorstromen naar de MAVO bovenbouw zie MAVO

Met een plaatsingsadvies kader/mavo van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor deze kansklas

mavo-onderbouw

De leerlingen doen examen in zes algemene vakken.De combinatie van de vakken is gericht op de vervolgopleiding en moet dus vóór het 4e leerjaar worden gekozen.Het vakkenpakket dat gegeven wordt bestaat hoofdzakelijk uit theoretische vakken. De leerlingen krijgen daardoor over het algemeen toegang tot enerzijds de havo, anderzijds tot de lange opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs van het mbo (niveau 3 of 4). Thamen scoort goed in de Theoretische Leerweg Onderbouw. Volgens een landelijk onderzoek van het Algemeen Dagblad scoort Thamen een 8.5 en dat is een prachtig resultaat!

Met een MAVO-advies van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor de MAVO