Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen. Dat zal ook op Thamen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.

Basis beroepsgerichte/ kader beroepsgerichte leerweg Kansklas. De kansklas is bedoeld voor leerlingen die naar de kader beroepsgerichte leerweg willen, maar (nog) niet aan de toelatingscriteria daarvoor voldoen.

In deze kansklas krijgen alle leerlingen les op het hoogste niveau en krijgen ze de kans om eveneens aan het hogere, naastliggend niveau te werken. Dat laatste vraagt extra inspanningen van de leerling en docent. Wanneer blijkt dat de extra stof en toetsing binnen het bereik van de leerling ligt, wordt de leerling het volgende jaar geplaatst in een klas van het hogere, naastliggende niveau. Wanneer dat hogere niveau niet behaald wordt vervolgt de leerling de opleiding in klas 2 op het aanvankelijk ingestroomde niveau.

Aan het einde van het 1e leerjaar wordt de keuze gemaakt voor de kader of de basis beroepsgerichte leerweg. In leerjaar 2 is er na de 1e periode nog één mogelijkheid tot opstromen.

Voor de bovenbouw (klas 3 en 4) kiezen de leerlingen een sector met een vakkenpakket dat gericht is op de vervolgstudie.

Thamen biedt drie beroepsgerichte bovenbouwprofielen aan:

  • Produceren, Installeren & Energie
  • Mobiliteit & Transport
  • Dienstverlening & Producten
Go To Top