banner2

Mobiliteit & Transport

Het vernieuwde examenprogramma vmbo biedt kansen om de opleidingen vmbo in het profiel Mobiliteit & Transport (M&T) zodanig in te richten dat recht gedaan wordt aan de ambitie van de leerling betreffende zijn/haar werk- en studieloopbaan en aan de behoefte in de regio.
Het vernieuwd vmbo kenmerkt zich door aanbod van 9 profielen, waaronder het profiel Mobiliteit & Transport.
Elk profiel is opgebouwd uit 4 profieldelen en 4 keuzedelen. De profieldelen zijn vastgelegd, zo ook voor het profiel M&T.

De 4 keuzedelen zijn niet vastgesteld, de school kan zelf vaststellen welke combinaties van keuzedelen aangeboden worden. Een keuzedeel uit een ander profiel, bijvoorbeeld Economie & Ondernemen, behoort ook tot de mogelijkheden. Zo zijn voor elke school diverse scenario’s te bedenken. Welke scenario’s aangeboden worden zal afhangen van interne (school-organisatorische) factoren, maar zeker ook van de doelgroep, van de doorstroommogelijkheden in de regio (ROC’s) en van de regionale economische agenda (de huidige en toekomstige speerpunten).

Profieldelen:
1.Motorconditie testen
2.Wielophanging en carrosserie
3.Verlichting en comfortsystemen
DSG 79944.Transport

Keuzedelen:
1.Verbrandingsmotoren
2.Aandrijf en remsysteem
3.Elektronica
4.Fietstechniek
5.Gemotoriseerde tweewieler
6.Operationele magazijnwerkzaamheden
7.Ritvoorbereiding en ritafhandeling