Mobiliteit en Transport (M&T) Produceren, Installeren en Energie (PIE) Dienstverlening en Producten (D&P).

Kunnen we van een 13- of 14-jarige leerling verwachten dat hij/zij al kiest voor een beroep? Gelukkig weten sommige leerlingen al exact wat ze zouden willen. Wij denken dat heel veel leerlingen dit nog moeten ontdekken en hier hebben ze ruim de gelegenheid voor bij Dienstverlening en Producten. De leerlingen moeten tijdens de opleiding kennismaken met vele verschillende soorten werk, waardoor een bewuste keuze gemaakt kan worden voor een vervolgopleiding. Het is belangrijk dat die keuze gemaakt wordt op het moment dat zij er aan toe zijn en voor de een zal dat eerder zijn dan voor de ander. Tijdens de opleiding worden daarom kennis, vaardigheden en houdingen aangeleerd die in alle soorten werk nodig zijn. Alle leerlingen beginnen dan ook met de profielmodules en dat zijn: Een product maken en verbeteren Presenteren, promoten en verkopen Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever Multimediaal product maken

Gedurende dit schooljaar maken de leerlingen kennis met allerlei keuzevakkenn zoals zorg en welzijn, bouw, interieur, handel, administratie, toerisme, sport, horeca, veiligheid, kunst en ict. Zo kunnen leerlingen hieruit vier keuzevakken kiezen uit een breed scala aan mogelijkheden. De leerlingen ervaren of een richting goed past bij hun interesses en kwaliteiten past voor op een gerichte en verantwoorde loopbaankeuze in het MBO.

Go To Top