Alsof er nog niet genoeg te doen is op Thamen. Op woensdag 6 november 2019 was de jaarlijkse MBO-opleidingenmarkt, bedoeld om de bovenbouwers voor te bereiden op hun carrière na Thamen.  De avond was goed – en drukbezocht. Leerlingen en ouders konden algemene informatie in de aula verkrijgen, en in de lokalen werden voorlichtingen gegeven over specifieke opleidingen. Daar waren ook oud-leerlingen van onze school bij. Ook voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in een vervolg op de havo werd een presentatie gehouden. Mentoren, collega’s ouders en leerlingen kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

Go To Top