Procedure voor zij-instroom

 • Aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4 dient te gebeuren volgens de zij-instroom procedure zoals die is afgesproken binnen onze regio.
 • U moet uw kind eerst aanmelden voor de wachtlijst via het centraal aanmeldformulier.

Meer weten over de procedure voor zij-instroom? Download dan hier de procedure.
Kijk voor meer informatie over het samenwerkings verband op www.swvam.nl

 

Om tot inschrijving over te kunnen gaan wordt er gekeken naar:

 • De beschikbare plaatsen die onze school volgend schooljaar biedt. (Wij weten dit pas na de overgangsvergadering.)
  Wanneer is er een plek beschikbaar? De volgorde:
  a. Eigen leerlingen gaan voor: zittenblijvers per leerjaar
  b. Verhuizers
  c. Leerlingen die van school moeten wisselen vanwege herprofilering advies (havo/mavo à vmbo), dus met een aantoonbaar vmbo-niveau.
  d. Leerlingen die weg willen vanwege sociaal-emotionele problematiek (deze laatste groep altijd via de zorgcoördinator)
 • Als er beschikbare plaatsen zijn, moet er gekeken worden of de leerling plaatsbaar is. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de overdracht door de school van herkomst en een intakegesprek.
 • De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de afstroom/zij-instroom en hebben dus ook een inspanningsverplichting/informatie-verplichting. Zonder schriftelijke informatie van de school van herkomst wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 • Ook de school van herkomst heeft alle informatie over zij-stroom. Bij vragen kunt u zich tot hen wenden.
Go To Top