Een sterk pedagogisch klimaat bestaat uit voorwaarden om goed te kunnen leren. Op Thamen hechten we veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat.We hebben oog voor de individuele leerbehoefte van iedere leerling in de vorm van ‘gekaderde vrijheid’. Daarom bieden wij structuur en duidelijke regels, maar ook vrijheid en verantwoordelijkheid. Want, tegelijkertijd weten we: geen leerling is hetzelfde. Dit proberen wij zo goed mogelijk te realiseren door middel van: 
Differentiatie 
Door zoveel mogelijk te differentiëren sluiten we aan bij wat je kunt en waarin je je verder kunt ontwikkelen 
Het uitdagen van leerlingen
We dagen je uit te ontdekken wat je kan door het brede onderwijsaanbod (themaklassen, keuze- en profieldelen) in een uitdagende omgeving: ons Skills Lab
Het bieden van gelijke kansen
We geven zoveel mogelijk onderwijs op maat. Zo kom je door de kansklassen op het niveau dat bij je past
Het helpen ontwikkelen van zelfredzaamheid
Bij het zelfstandig worden hoort goede begeleiding bij het maken van de juiste keuzes die passen bij je eigen ontwikkeling, voor de rest van je leven en voor je studie.
Het geven van persoonlijke aandacht  

Door de uitgebreide zorgstructuur, docenten die je goed kennen en onze leerlingcoördinatoren die in de buurt zijn als het nodig is willen wij je goed leren kennen en ondersteunen waar nodig. 

Go To Top