Basisbehoeften

Elk leerling kent drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.

  • Relatie: je geaccepteerd weten, erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn, je veilig voelen.
  • Autonomie: weten dat je je eigen leergedrag (voor een deel) zélf kunt sturen.
  • Competentie: ontdekken dat je (steeds meer) aankunt wat je moet leren of doen.

Deze invulling van deze drie basisbehoeften in de dagelijkse onderwijspraktijk bepalen samen het pedagogisch klimaat van de school. Daarmee is in feite de centrale onderwijsopdracht, die Thamen vorm wil geven, benoemd. De medewerkers op de school stemmen hun gedrag, hun onderwijs en hun handelen in de klas af op deze drie basisbehoeften.

Dat ziet er 'in de klas' voor de docent schematisch als volgt uit:

  Relatie Autonomie Competentie
interactie leerlingen persoonlijk ontmoeten leerlingen ruimte geven; initiatieven honoreren leerlingen helpen reflecteren
instructie een instructie geven die veilig is voor leerlingen leerlingen (mede) de taak en de vormgeving laten kiezen activerend leren centraal stellen in leeropdrachten
klassenorganisatie ontmoetingstijd creëren met leerlingen met leerlingen plannen hoe ze dat gaan doen aanpassingen in tijd en ruimte maken voor leerlingen

Leren door doen

Vakcollege Thamen is een scholengemeenschap voor vmbo bk en mavo. We bereiden onze leerlingen voor op een vervolg op het middelbaar beroepsonderwijs. Leren door doen staat centraal. Dit komt al tot uiting in de eerste klas, waar we veel praktijkuren aanbieden om de toekomstige vakmensen, óók de mavo’ers, al vroeg in aanraking te laten komen met praktische vaardigheden. We bieden breed georiënteerde leerwegen aan, zodat leerlingen goede en gerichte keuzes kunnen maken. Hierbij betrekken we ook loopbaanoriëntatie en – begeleiding.

Waar eerder specialisatie gewenst lijkt, zorgen we daar ook voor. Zoveel mogelijk 'maatwerk' dus, mét opstroomkansen waar dat kan. We streven leren in leersituaties na, die de werkelijkheid benaderen of, door leerstages buiten de school, in die werkelijkheid zélf. Onze docenten zijn enthousiast, steken veel energie in het contact met de leerlingen en zoeken voor alles de verbinding.

 

Thamen geeft je wortels en vleugels!

Want als we alles bij elkaar optellen, gaat onderwijs over "de wortels en de vleugels" voor een kind. Het kind, uw kind, moet groeien door het onderwijs dat het bij ons geniet, ze mag er hopelijk een beter mens door worden en daarbij gáán voor de eigen droom. Wortels geven je houvast en vleugels laten je uiteindelijk boven jezelf uitstijgen!

Go To Top