Nieuwe leerling aanmelden voor schooljaar 2021-2022

Aanmelden 1e klas

  • Leerlingen die in groep 8 zitten en het volgende schooljaar in de 1e klas op Thamen willen beginnen.
  • Voor de aanmelding voor het 1e jaar heeft u een aanmeldingsformulier nodig dat door de basisschool is ingevuld waar het advies van de basisschool op staat. Dit is een uitdraai van het ELK loket en ingevuld door de basisschool. Daarnaast wordt u gevraagd een inschrijfformulier voor aanvullende gegevens in te vullen: Inschrijfformulier 2021-2022.
  • Voor de leerlingen die in groep 8 zitten organiseren we woensdag 9 december en 20 januari de Thamen Try-out. Leerlingen kunnen dan de sfeer op Thamen proeven. Ook wordt er over allerlei zaken informatie gegeven.

Aanmelden 2e, 3e of 4e klas (zij-instromers)

  • Leerlingen die op een andere school van voortgezet onderwijs zitten en hier willen starten in klas 2, 3 of 4. Dit noemen we zij-instromers.
  • Inlichtingenformulier (in te vullen door huidige school) ZIJ-INSTROMERS
  • Procedure zij-instroom website VO-scholen

Tot slot wijzen wij u er op dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u, met de huidige school van uw kind, gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over  ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.

Go To Top