Ontwikkelingsperspectiefplan
Examen reglement 19-20
Klachtenregeling IRIS
Mediaprotocol PC-gebruik IRIS

Opbrengstenkaart

Op deze kaart is aangegeven hoe de school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met de landelijke gemiddeldes op de onderdelen: het rendement van de onderbouw, het rendement van de bovenbouw en de examenresultaten.

Onderwijsresultaten 2017
Onderwijsresultaten 2018

Go To Top