Klachtenregeling IRIS
Klachtenprocedure IRIS
Mediaprotocol PC-gebruik IRIS
Leerlingenstatuut
Privacyverklaring Vakcollege Thamen
Cookieverklaring Vakcollege Thamen
IRIS Reglement cameratoezicht
Schoolondersteuningplan
Burgerschap 
Schoolplan 2021-2025

Opbrengstenkaart

Op deze kaart is aangegeven hoe de school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met de landelijke gemiddeldes op de onderdelen: het rendement van de onderbouw, het rendement van de bovenbouw en de examenresultaten.

Onderwijsresultaten 2017
Onderwijsresultaten 2018

Go To Top