Klachtenregeling IRIS
Mediaprotocol PC-gebruik IRIS
Leerlingenstatuut
Privacyverklaring website THM
Cookieverklaring THM
IRIS Klachtenbehandeling
Privacy toelichting IRIS scholen
IRIS Reglement cameratoezicht

Opbrengstenkaart

Op deze kaart is aangegeven hoe de school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met de landelijke gemiddeldes op de onderdelen: het rendement van de onderbouw, het rendement van de bovenbouw en de examenresultaten.

Onderwijsresultaten 2017
Onderwijsresultaten 2018

Go To Top