01-02-2021   Start SE 3 leerjaar 3 basis-kader-mavo  
04-02-2021   Herkansing SE 7 leerjaar 4 basis-kader-mavo  
08-02-2021   Inhaal moment SE 3 leerjaar 3 basis-kader-mavo  
12-02-2021   Profielwerkstuk beoordelingen gereed leerjaar 4 mavo  
03-03-2021   Ouderavond leerjaar 4  
04-03-2021   Profielwerkstuk presentaties leerjaar 4 mavo  
17-03-2021   Ouderavond leerjaar 3  
22-03-2021   Start SE 8 leerjaar 4 basis-kader-mavo  
26-03-2021   Start SE 4 leerjaar 3 basis-kader-mavo  
29-03-2021   Inhalen SE 8 leerjaar 4 basis-kader-mavo  
06-04-2021   Inhalen SE 4 leerjaar 3 basis-kader-mavo  
 
STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Studiemomenten Leerlingen lesvrij    
ma. 28 september hele dag    
vr. 6 november hele dag    
ma. 23 november  vanaf 14.00    
do. 10 december  hele dag    
do. 28 januari  hele dag     
do. 11 maart hele dag    
Go To Top