...een uitgebreid opleidingsprogramma waarbinnen jij (als student) zelf vorm en richting geeft aan je eigen ontwikkeling. Op Thamen zijn er zowel werkplekbegeleiders als schoolopleiders die je in dit proces ondersteunen. Je wordt gekoppeld aan een opgeleid en gecertificeerd werkplekbegeleider van jouw vak.

De werkplekbegeleider (WPB-er) is voor jou het eerste aanspreekpunt zodra je stage begint. Samen voeren jullie begeleidingsgesprekken n.a.v. de stage-activiteiten. Je werkplekbegeleider helpt je met het omzetten van je leerdoelen uit je POP in een activiteitenplan. Naast de aansturing door de werkplekbegeleider zijn er op Thamen twee schoolopleiders actief. Zij verzorgen de werkcolleges op woensdagochtend van 8.15-10.00 uur, waar alle studenten (verplicht) bij aanwezig zijn. Voor de 1e jaars studenten is dit (eveneens verplicht) vanaf februari op de donderdagochtend. De instituut opleider beoordeeld de stage in nauw overleg met de schoolopleider en de werkplekbegeleider.

Monitoring van jouw ontwikkeling gebeurt structureel op drie momenten in het jaar. We voeren een welbevindengesprek na 8 weken, een functioneringsgesprek halverwege het schooljaar. Aan het eind van het schooljaar vindt er een beoordelingsgesprek plaats, dat resulteert in een cijfer voor jouw werkplekleren. Enige uitzondering zijn de eerstejaars waar twee gesprekken plaatsvinden i.v.m. de start in februari.

Aangezien wij het belangrijk vinden dat jij als student zelf vorm en richting geeft aan je eigen ontwikkeling, vragen we alle studenten een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) te schrijven. Hierin leg je voor de verschillende competenties vast waar je staat (wat kan ik al), wat je wilt leren (leervragen) en hoe je dat gaat aanpakken. Tijdens de werkcolleges helpen de schoolopleiders en je medestudenten je jouw POP verder te concretiseren en om te zetten in mogelijke leerwerktaken (LWT). Met deze leerwerktaken ga je vervolgens aan de slag met je werkplekbegeleider. Afhankelijk van je eigen ontwikkeling (sfase) kunnen deze leerwerktaken van alles zijn. Zo hebben de studenten bijvoorbeeld een eigen hulplesbureau ontwikkeld waarin iedereen participeert, observeren zij docenten, ontwikkelen lesmateriaal, wonen vergaderingen bij en een aantal verzorgen geheel zelfstandig lessen. Op deze leerwerktaken leer je zelfstandig te reflecteren, daar is je werkbegeleider bij behulpzaam. Ook draag je er zorg voor dat je verschillende soorten materiaal , verzameld in je (digitale) portfolio.

Tijdens de werkcolleges op woensdag-, (2e, 3e en lio-studenten) of donderdag-ochtend (1e jaars) komen alle studenten bijeen. De schoolopleiders zorgen op deze ochtenden voor een gevarieerd programma dat aansluit bij de verschillende ontwikkelvragen van de studenten. De werkcolleges worden gegeven in een speciaal vrijgemaakt opleidingslokaal op Thamen. Deze ochtenden bespreken we de stage-ervaringen met elkaar door bijvoorbeeld intervisievormen toe te passen en / of de verschillende ervaringen theoretisch te onderbouwen zodat je na elke bijeenkomst weer vol nieuwe ideeën en inzichten de stagedag ingaat.

De stages op Thamen zijn de eerste acht weken voor iedereen onbetaald. Na acht weken vindt het eerste gesprek plaats. Indien uit dit gesprek blijkt dat de student activiteiten uitvoert die niet direct vallen onder de stage-activiteiten (jij er dus geen studiepunten voor krijgt) kan het zijn dat er een uitbetaling plaatsvindt. Binnen onze stichting IRIS is de hoogte van de betaling vastgelegd in het Regelement 'Betaling van Studenten'. Hierbij is rekening gehouden met de afspraken die gemaakt zijn met het opleidingsinstituut en in de stage-handleiding zijn terug te vinden en de artikelen die in de cao VO staan.

Indien je geïnteresseerd bent in een stageplaats op onze school kun je contact opnemen met de twee schoolopleiders. Zij zijn te bereiken op het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of onder het algemene school nummer: 0297-563192. De schoolopleiders werken nauw samen met de opleiders van de verschillende instituten.

Schoolopleiders:

Sheila Kasiemkhan
Coördinator Opleiden in de School / Schoolopleider
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maarten Loijenga
Schoolopleider
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Thamen

Wie zijn wij?

groep 8 Thamen

Groep 7/8

agenda Thamen

Agenda

contact Thamen

contact

Go To Top