PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020/2022:

Examenreglement leerjaar 3
Voor -examenboek leerjaar 3
PTA 3 Basis Beroepsgerichte Leerweg
PTA 3 Kader Beroepsgerichte Leerweg
PTA 3 Mavo
Erratum PTA 3 Mavo 2020-2022 Engels

 

 Presentatie leerjaar 3 basis/kader

Presentatie leerjaar 3 mavo

 

Echte slimmeriken kiezen voor het Vakcollege van Thamen!

Leren door te doen. Vanaf 2019-2020 wordt Thamen een Vakcollege. Het Vakcollege is een opleiding waarbij je vooral zelf actief bezig bent. Al vanaf het eerste jaar krijg je beroepsgerichte praktijklessen, ga je op bezoek bij bedrijven en instellingen en krijg je gastlessen van mensen die veel weten over een bepaald beroep. De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Elke leerling is uniek en daarom bieden wij uitgebreide zorg en passend onderwijs voor iedereen die dat nodig heeft.  Een opleiding voor doeners dus! Op het Vakcollege Thamen kun je de volgende richtingen kiezen:

Beroepsgerichte leerwegen

 • Produceren, Installeren en Energie
 • Mobiliteit en Transport
 • Bouw, Wonen en Interieur

 • Mens en Dienstverlening
 • Zorg en Welzijn
 • Economie en Ondernemen

Ook als mavo-leerling krijg je extra's!

Naast de theoretische vakken krijg je praktische vakken die je voorbereiden op je vervolgopleiding op MBO-4 niveau. Hierdoor maak je direct in je eerste jaar al kennis met vakgebieden als zorg & welzijn, economie & ondernemen, produceren, installeren & energie, mobiliteit & transport, bouw, wonen & interieur. Met deze vakgebieden ervaar je welke kansen het bedrijfsleven jou biedt. Ben je op andere mavo’s alleen maar druk bezig met Nederlands, wiskunde en Engels, op Thamen mag je naast deze theoretische vakken ontdekken waar je talenten liggen. Dat is niet alleen leuk en motiverend, het zorgt er ook voor dat je beter kunt kiezen aan het einde van je schooltijd. Dus kies je voor een kansrijke toekomst, dan kies je voor Thamen! Ga de uitdaging aan en kom naar onze school.

Opdrachten
De Junior VakkanjerWedstrijden zijn spannende techniekwedstrijden voor derde- en vierdejaars vmbo. De vmbo-talenten werkten de afgelopen maanden op de eigen school aan ontwerp en bouw van een festivalbike (teamopdracht) of een mobiele veldkeuken (duo’s Installeren en Energie). Per school maakten de Junior Vakkanjers onderling uit welke deelnemers de school mogen vertegenwoordigen in de regiofinale.

Regiofinale
Tijdens de regiofinale in Uithoorn voeren de Junior Vakkanjers extra opdrachten uit en presenteren ze hun festivalbikes en mobiele veldkeukens aan de jury en het publiek. De wedstrijden starten om 9.00 uur. De prijsuitreiking begint om 17.00 uur. Alleen de beste acht teams en acht duo’s plaatsen zich voor de landelijke eindstrijd. Die is donderdag 9 april 2015 tijdens het techniekevenement Game On in Gorinchem.

Volg de Junior Vakkanjers van Thamen op www.facebook.com/festivalbikethamen en www.devakkanjers.nl.

Junior Vakkanjers van deze scholen strijden in Uithoorn om een ticket naar de finale van de Junior VakkanjerWedstrijden:

Compaen VMBO - ZAANDAM Haarlem College - HAARLEM Petrus Canisius College - ALKMAAR Technisch College Velsen - IJMUIDEN Jacobus Fruytier SG - APELDOORN RKSG Thamen - UITHOORN Trias VMBO - KROMMENIE Almere College - DRONTEN Clusius College - HEERHUGOWAARD Fioretti College - HILLEGOM Kennemer College- HEEMSKERK

Kijk voor alle deelnemende teams en hun eigen fanpages op www.devakkanjers.nl/junior-vakkanjers/de-teams.

Over Junior Vakkanjers
Met de Junior VakkanjerWedstrijden (voor derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen) wil TechniekTalent.nu bijdragen aan de instroom van goed opgeleide vakmensen in de techniek. De wedstrijden enthousiasmeren de deelnemers, brengen hun vakmanschap en vaktrots op een nog hoger peil en bieden de scholen een ideaal platform voor techniekpromotie richting (potentiële) leerlingen, ouders en bedrijven. TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties voor acht technische bedrijfstakken en heeft als doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.
Kijk voor meer info op www.techniektalent.nu.

EINDE PERSBERICHT -----------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: De pers is van harte welkom om de regiofinales bij te wonen. Wilt u meer informatie of actueel rechtenvrij beeldmateriaal? Dan kunt u contact opnemen met Mirelle van Dijk van TechniekTalent.nu: 0348-744217 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of neem contact op met A.Chaouki of W.Winter van RKSG Thamen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U vindt RKSG Thamen aan de Den Uyllaan 4 in Uithoorn.

 

Dansproject 'Scooldance'

Al negen jaar lang hebben de brugklassers (klas 1) in februari een geweldig bewegingsproject, want dat is het eigenlijk. Op een tiental locaties in de school werken brugklassers onder begeleiding van de Dansacademie van het Novacollege aan drie minuten durende voorstelling waarin beweging (op muziek) centraal staat. De gekozen locaties bieden ruimschoots de gelegenheid om er theatraal accent aan te geven. En dat is bij deze editie van het dansproject ook zeker weer gebeurd.

Waste Away

Zoals de naam al zegt in het Engels, “Weg met verspilling”.
Dit project in klas 2 wordt gedaan om de leerlingen bewust te maken van onnodig afval, van het gebruik van plastic, van vervuiling overal en wat we nu eraan kunnen doen om onze wereld voor de toekomst leefbaar te kunnen houden.
De leerlingen bezoeken het scheidingsdepot in Uithoorn, krijgen enkele lessen over het onderwerp afval en maken een grote collage over dit onderwerp. Een jury, bestaande uit onder meer leden van de gemeenteraad van Uithoorn, bepaalt welke groep de mooiste collage heeft gemaakt.

Cultuurdag

Klas 3 beleeft elke jaar weer een fantastische dag als veel docenten “eens een andere les geven” dan ze gewend zijn. Docenten bedenken ludieke workshops waar de derdeklassers op inschrijven. Gedurende 2 lesuren wordt er door de docent een “doe-workshop” gedaan die totaal anders is dan de reguliere lessen. Zo leren de leerlingen dat er “meer is dan alleen maar de gewone vakken”.
De cultuurlessen van dit jaar gingen over:
-bloemschikken- American BBQ – Heel Thamen bakt – Maak je eigen Broodplank – Graffity – Phonoscoop – Hair art – Pop art – Scraphead – Archery tag – Mode- Selfies – Beats ’n Drums – Cartoon – Escape room – Fotografie

Team Alert

Verkeersveiligheid en brugklassers, een onderwerp dat aandacht verdient. In dit eendaagse project gaan vier mensen van Team Alert (organisatie van Veilig Verkeer Nederland) aan de slag met het bewust maken van gevaarlijk gedrag in het verkeer. Op ludieke manieren worden de jonge verkeersgebruikers gewezen op gevaarlijke situaties in het verkeer, zoals gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer, fietsverlichting, fietsgedrag, etc.

De mavo- leerweg:

De leerlingen doen examen in zes algemene vakken. De combinatie van de vakken is gericht op de vervolgopleiding en moet dus vóór het 4e leerjaar worden gekozen.

Het vakkenpakket dat gegeven wordt bestaat hoofdzakelijk uit theoretische vakken.

De leerlingen krijgen daardoor over het algemeen toegang tot enerzijds het HAVO, anderzijds tot de lange opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs van het MBO (niveau 3 of 4).

Thamen scoort goed in de Theoretische Leerweg Onderbouw. Volgens een landelijk onderzoek van het Algemeen Dagblad scoort Thamen een 8.5 en dat is een prachtig resultaat!

Met een mavo-advies van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor de mavo

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen. Dat zal ook op Thamen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.

Basis beroepsgerichte/ kader beroepsgerichte leerweg Kansklas. De kansklas is bedoeld voor leerlingen die naar de kader beroepsgerichte leerweg willen, maar (nog) niet aan de toelatingscriteria daarvoor voldoen.

In deze kansklas krijgen alle leerlingen les op het laagste niveau en krijgen ze de kans om eveneens aan het hogere, naastliggend niveau te werken. Dat laatste vraagt extra inspanningen van de leerling en docent. Wanneer blijkt dat de extra stof en toetsing binnen het bereik van de leerling ligt, wordt de leerling het volgende jaar geplaatst in een klas van het hogere, naastliggende niveau. Wanneer dat hogere niveau niet behaald wordt vervolgt de leerling de opleiding in klas 2 op het aanvankelijk ingestroomde niveau.

Aan het einde van het 1e leerjaar wordt de keuze gemaakt voor de kader of de basis beroepsgerichte leerweg. In leerjaar 2 is er na de 1e periode nog één mogelijkheid tot opstromen.

Voor de bovenbouw (klas 3 en 4) kiezen de leerlingen een sector met een vakkenpakket dat gericht is op de vervolgstudie.

Thamen biedt drie beroepsgerichte bovenbouwprofielen aan:

 • Produceren, Installeren & Energie
 • Mobiliteit & Transport
 • Dienstverlening & Producten

Kader beroepsgerichte / mavo-route Kansklas

De kansklas is bedoeld voor leerlingen die naar de mavo willen, maar (nog) niet aan de toelatingscriteria daarvoor voldoen. In deze kansklas krijgen alle leerlingen les op het laagste niveau en krijgen ze de kans om eveneens aan het hogere, naastliggend niveau te werken. Dat laatste vraagt extra inspanningen van de leerling en docent. Wanneer blijkt dat de extra stof en toetsing binnen het bereik van de leerling ligt, wordt de leerling het volgende jaar geplaatst in een klas van het hogere, naastliggende niveau. Wanneer dat hogere niveau niet behaald wordt vervolgt de leerling de opleiding in klas 2 op het aanvankelijk ingestroomde niveau.

Beide leerwegen leiden op voor kaderfuncties en geven toelating tot de niveaus 3 en 4 van het MBO. Aan het einde van het 1e leerjaar wordt de definitieve keuze gemaakt voor de theoretische of de kader beroepsgericht leerweg.

Voor de leerlingen die doorstromen naar de mavo bovenbouw zie mavo

Met een plaatsingsadvies kader/mavo van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor deze kansklas

Dyslexie- en dyscalculie

Uitgangspunt bij onze dyslexiebegeleiding is dat de leerling zich zelfstandig leert redden met de dyslexie en de hulpmiddelen die bij hem of haar passen en verder helpen. Dyslexie gaat immers (helaas) niet over. Op school is een programma (L2S) beschikbaar dat de leerling en docenten kunnen gebruiken om toetsen en lesstof voor te lezen. Tevens krijgt elke leerling een eigen dyslexiekaart.

Over het dyslexiebeleid hebben wij een speciale folder gemaakt. Voor leerlingen van Thamen is het programma L2S vanaf voorjaar 2018 gratis beschikbaar om thuis te gebruiken. Als een leerling dyscalculie heeft en in het bezit is van een dyscalculieverklaring, krijgt hij/zij op Thamen een dyscalculiekaart. Deze kaart geeft recht op bepaalde faciliteiten. Deze zijn afhankelijk van de handelingsgerichte diagnose die op de verklaring staat.

Lees de speciale nieuwsbrief

Onderbouw en bovenbouw

Bij ons hebben de onderbouw (klas 1 en 2) en de bovenbouw (klas 3 en 4) gescheiden pauzes en m.i.v. dit schooljaar ook gescheiden aanvangstijden. Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.10 en 16.30 uur. Natuurlijk krijg je een duidelijk rooster, maar het is mogelijk dat we daarvan afwijken ivm projecten. Soms vindt 'schooltijd', onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw plaats.

50 minuten rooster

 

ONDERBOUW

 

BOVENBOUW

       

Lesuur 1

08.15 – 09.05

 Lesuur 1  08.15 – 09.05

Lesuur 2

09.05 – 09.55

Lesuur 2

09.05 – 09.55

 

09.55 – 10.10  PAUZE

Lesuur 3

09.55 – 10.45

Lesuur 3

10.10 – 11.00

 

10.45 – 11.00   PAUZE

Lesuur 4

11.00 – 11.50

Lesuur 4

11.00 – 11.50

 

11.50 – 12.10  PAUZE

Lesuur 5

11.50 – 12.40

Lesuur 5

12.10 – 13.00

 

12.40 – 13.00   PAUZE

Lesuur 6

13.00 – 13.50

Lesuur 6

13.00 – 13.50

 

13.50 – 14.05  PAUZE

Lesuur 7

13.50 – 14.40

Lesuur 7

14.05 – 14.55

 

14.40 – 14.55   PAUZE

Lesuur 8

14.55 – 15.45

Lesuur 8

14.55 – 15.45

   

Lesuur 9

15.45 – 16.35

EXAMEN 2020/2021:

Presentatie leerjaar 4 basis/kader

Presentatie leerjaar 4 mavo 

 Presentatie leerjaar 3 basis/kader

Presentatie leerjaar 3 mavo

 

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2019/2020:

Examenreglement klas 3
PTA 3BBL
PTA 3KBL
PTA 3M
ERRATUM PTA BASIS 3
ERRATUM PTA KADER 3
ERRATUM PTA MAVO 3

 Overgangsnormen leerjaar 3 2019/2020 ivm coronavirus

Examenreglement klas 4
PTA 4BBL
PTA 4KBL
PTA 4M
ERRATUM PTA MAVO 4 - Ma

Het profiel Produceren Installeren en Energie (PIE) gaat over het werken binnen de metaal-, elektro- of installatietechniek. De wereld om ons heen verandert snel. Wat de wondere wereld van de techniek ons vandaag te bieden heeft is morgen misschien al weer oud. Het bedrijfsleven vraagt daarom om veelzijdige talenten die mee gaan met de ontwikkelingen en snel kunnen schakelen. Tijdens de uitdagende lessen op de afdeling PIE staat het ontdekken van  jouw kwaliteiten en het maken van keuzes centraal.

Er worden vier hoofdonderwerpen (profieldelen) aangeboden:

 • Ontwerpen en maken
 • Besturen en automatiseren
 • Bewerken en verbinden van materialen
 • Installeren en monteren

Naast deze vaste onderdelen kies je één van de vier uitstroomprofielen:

 • Elektrotechniek
 • Installatietechniek
 • Metaaltechniek
 • ICT-techniek

Als jouw talent ligt bij het buigen, boren, frezen, draaien, lassen of aansluiten van materialen dan kies je voor een specialistisch profiel in de metaal-, elektro- of installatietechniek. Voor alle uitstroomprofielen geldt dat  je tijdens diverse ervaringsleermomenten en stages de mogelijkheid krijgt om te ervaren hoe het is om te werken in het beroep van je keuze, of om meer te weten te komen over een beroep waar je nieuwsgierig naar bent.

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen.
Dat zal ook op Themen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.


In de regio Uithoorn zijn veel metaal- en montagebedrijven die behoefte hebben aan goed opgeleide vakmensen. De nadruk in de metaalopleiding ligt op zelfstandig werken en vraagt van de leerlingen dat ze nauwkeurig kunnen werken. Er wordt modulair gewerkt en de praktijk is aan de theorie gekoppeld. De leerlingen krijgen les in: Verspanende metaaltechniek, zoals draaien en frezen, niet verspanende metaaltechniek, constructieonderdelen maken, zoals rond buigen, zetten, slijpen, vijlen, boren, enz. Lassen, elektrisch- en TIG / MIG lassen vaktheorie en vaktekenen in combinatie met praktijkwerkstukken.

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen.
Dat zal ook op Themen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.


De sector bouwtechniek is ook een geweldige bedrijfstak. Werken binnen de bouw betekent afwisselend werk met vele uitdagingen en mogelijkheden. Vaak met een uitstekende salaris mogelijkheden en doorgroeimogelijkheden. Het is een sector waarin je met veel plezier en voldoening zult werken. Zowel op kantoor zoals bijvoorbeeld als werkvoorbereider, tekenaar of calculator. Of op de bouwplaats als projectleider, uitvoerder, timmerman, metselaar, schilder of in de meubel- of timmerindustrie.

Mobiliteit en Transport (M&T) Produceren, Installeren en Energie (PIE) Dienstverlening en Producten (D&P).

Kunnen we van een 13- of 14-jarige leerling verwachten dat hij/zij al kiest voor een beroep? In meeste gevallen weten de meeste leerlingen al exact wat ze zouden willen. Wij denken dat heel veel leerlingen dit nog moeten ontdekken en hier hebben ze ruim de gelegenheid voor bij Dienstverlening en Producten. De leerlingen maken kennis met vele verschillende soorten werk, waardoor een bewuste keuze gemaakt kan worden voor een vervolgopleiding. Tijdens de opleiding worden daarom kennis, vaardigheden en houdingen aangeleerd die in alle soorten werk nodig zijn. Alle leerlingen beginnen dan ook met de profielmodules en dat zijn: Een product maken en verbeteren Presenteren, promoten en verkopen Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever Multimediaal product maken

Gedurende het schooljaar maken de leerlingen kennis met allerlei keuzevakkenn zoals zorg en welzijn, bouw, interieur, handel, administratie, toerisme, sport, horeca, veiligheid, kunst en ict. Zo kunnen leerlingen hieruit vier keuzevakken kiezen uit een breed scala aan mogelijkheden. De leerlingen ervaren of een richting goed past bij hun interesses en kwaliteiten past voor op een gerichte en verantwoorde loopbaankeuze in het mbo.

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen.
Dat zal ook op Themen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.

De opleiding Verzorging omvat zo veel dat het moeilijk is hier een specifieke omschrijving te geven. In het algemeen gaat het om het verzorgen van mensen, van baby tot en met bejaarde.

In het algemeen help je mensen op het sociale vlak en met de dingen die ze zelf niet kunnen. Ook valt hieronder het opvangen van kinderen in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven, het verzorgen van ouderen of gehandicapten, het helpen bij creatieve activiteiten, het helpen in gezinnen en het verzorgen van assisterende activiteiten voor doktoren, tandartsen en apothekers. De lichamelijke belasting is vrij hoog. Het spreekt vanzelf dat goede sociale vaardigheden (ben je in staat om op een goede, beleefde en prettige manier met mensen om te gaan) een voorwaarde zijn om later in de Verzorging te kunnen werken.

 

Mavo-havo-route Kansklas

Leerlingen uit Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer, De Ronde Venen en de gemeente Nieuwkoop en leerlingen die een basisschool in die gemeenten zitten, worden geplaatst als ze een vmbo-t/havo advies hebben. Dit geldt ook voor leerlingen uit andere gemeenten als ze een broer of zus op het Alkwin hebben en ook voor kinderen van het personeel van het Alkwin en van Thamen.

Leerlingen die net een te laag eindadvies hebben gekregen van de basisschool voor de Havo, kunnen eventueel geplaatst worden in deze kansklas. Een deel van de lessen worden gegeven op het Alkwin en een deel op Thamen. Roostertechnisch wordt ervoor gezorgd dat er gewerkt wordt in dagdelen. De afstand tussen onze twee scholen het Alkwin en Thamen is betrekkelijk klein en met de fiets maar enkele minuten. De lessen worden dus in volledige ochtenden, middagen of dagen ingeroosterd per school.

Indien de leerling voldoet aan de normale overgangsnorm om naar 2 Havo te gaan, zal de leerling de studie voortzetten op het Alkwin. Er is sprake van een intensief samenwerkingsverband tussen beide scholen.

Afgelopen jaren laat een beeld zien dat deze klas voor veel leerlingen die net te kort komen voor een directe plaasting op het Havo, een mooi voorlopig alternatief is. De gemiddelde doorstroom van deze kansklas naar 2 Havo ligt rond de 60%. Aan alle activiteiten van beide scholen wordt door deze leerlingen deelgenomen.

Aan het einde van het eerste leerjaar wordt de definitieve keuze gemaakt: 2 Havo op het Alkwin of 2 mavo op Thamen.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen. Dat zal ook op Thamen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.

Bij de beroepsgerichte leerweg wordt de basis gelegd voor een beroepsopleiding die zijn vervolg krijgt in een middelbare beroepsopleiding. De kaderberoepsgerichte leerweg  leidt op voor kaderfuncties en geeft toelating tot de niveaus 3 en 4 van het MBO.  
De leerlingen doen eindexamen in vier algemene vakken (kerndeel) en een beroepsgericht vak of een beroepsgericht programma (kern en verrijking). Voor de bovenbouw (klas 3 en 4) kiezen de leerlingen een sector met een vakkenpakket dat gericht is op de vervolgstudie.

Thamen biedt drie beroepsgerichte bovenbouwprofielen aan:

 • Produceren, Installeren & Energie
 • Mobiliteit & Transport
 • Dienstverlening & Producten

Met een kaderberoepsgericht advies van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor deze leerweg.

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat het VMBO vernieuwen. Dat zal ook op Thamen gebeuren. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. Onderstaande informatie geldt eigenlijk alleeen voor de huidige leerlingen. Voor leerlingen die zich nu aanmelden zullen er andere keuzemogelijkheden zijn. Afhankelijk van de beslissing van de Tweede Kamer, dit voorjaar, kunnen we precies aangeven hoe die mogelijkheden eruit zullen zien.

Bij de beroepsgerichte leerweg wordt de basis gelegd voor een beroepsopleiding die zijn vervolg krijgt in een middelbare beroepsopleiding. Bij de basisberoepsgerichte leerweg is het programma minder theoretisch dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg.

De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak of een beroepsgericht programma en hebben daardoor toe­gang tot niveau 2 van het MBO. Voor de bovenbouw (klas 3 en 4) kiezen de leerlingen een sector met een vakkenpakket dat gericht is op de vervolgstudie.

Thamen biedt drie beroepsgerichte bovenbouwprofielen aan:

 • Produceren, Installeren & Energie
 • Mobiliteit & Transport
 • Dienstverlening & Producten

Met een basisberoepsgericht advies van de basisschool kan een leerling zich aanmelden voor deze leerweg

Het vernieuwde examenprogramma vmbo biedt kansen om de opleidingen vmbo in het profiel Mobiliteit & Transport (M&T) zodanig in te richten dat recht gedaan wordt aan de ambitie van de leerling betreffende zijn/haar werk- en studieloopbaan en aan de behoefte in de regio. Het vernieuwd vmbo kenmerkt zich door aanbod van 9 profielen, waaronder het profiel Mobiliteit & Transport.
Elk profiel is opgebouwd uit 4 profieldelen en 4 keuzedelen. De profieldelen zijn vastgelegd, zo ook voor het profiel M&T.

De 4 keuzedelen zijn niet vastgesteld, de school kan zelf vaststellen welke combinaties van keuzedelen aangeboden worden. Een keuzedeel uit een ander profiel, bijvoorbeeld Economie & Ondernemen, behoort ook tot de mogelijkheden. Zo zijn voor elke school diverse scenario’s te bedenken. Welke scenario’s aangeboden worden zal afhangen van interne (school-organisatorische) factoren, maar zeker ook van de doelgroep, van de doorstroommogelijkheden in de regio (ROC’s) en van de regionale economische agenda (de huidige en toekomstige speerpunten).

Profieldelen:

 1. Motorconditie testen
 2. Wielophanging en carrosserie
 3. Verlichting en comfortsystemen
 4. Transport

Keuzedelen:

 1. Verbrandingsmotoren
 2. Aandrijf en remsysteem
 3. Elektronica
 4. Fietstechniek
 5. Gemotoriseerde tweewieler
 6. Operationele magazijnwerkzaamheden
 7. Ritvoorbereiding en ritafhandeling

Thamen

Wie zijn wij?

groep 8 Thamen

Groep 7/8

agenda Thamen

Agenda

contact Thamen

contact

Go To Top