Direct aanmelden of inschrijven KLIK HIER

 

 


klas lesuur vak docent lokaal opmerkingen
 

SE7

voor 4B, 4K en 4M

(11 jan - 15 jan)

 

Jullie nieuwe persoonlijke roosters staan in de ELO (bij roosterzaken) op Magister. Voor elke klas is een bestand, waarin per leerling een rooster staat.

 

Bestudeer dit nieuwe rooster goed, zodat je op tijd, in het goede lokaal bent.

 

Voor de leerlingen van 4B en 4K gaan de lessen op donderdag en vrijdag gewoon door.


Herkansingen van SE week 1+2 (klas 3)

Vrijdag 8 januari

 

Vrijdag vervallen alle online-lessen voor klas 3.

Dan worden herkansingen gemaakt.

De indeling/rooster staat op het leerlingenplein, in hetzelfde mapje als de roosterwijzigingen

 

Kijk hier naar zodat je straks op tijd in het goede lokaal zit.

 

Let op !

De lesuren volgen het 50 minuten rooster,

NIET de 30 minunten van de online-lessen.


Roosterwijzigingen van dinsdag 05 jan 2021
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina gemaakt om 04-jan-2021 11:09
 

Oeps! Sorry, we kunnen die pagina niet meer vinden.

Je kunt natuurlijk altijd naar de homepage of de zoekfunctie gebruiken.

Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid

Dit zijn de drie kernbegrippen die het schoolklimaat op Thamen kenmerken.

Thamen bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Daarnaast willen wij leerlingen vaardigheden bijbrengen, die ze in de maatschappij nodig zullen hebben. Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor het leren op school en werken we continue aan een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt. Respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar staan centraal.

Kanjertraining

Onder de noemer kanjerlessen wordt hier extra aandacht aan besteed. De kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining, die zich richt op het proces van de groep. Er wordt een basis gelegd voor de sociale afspraken. Er wordt uitgegaan van positieve intenties van leerlingen, ouders en docenten.

Een leerlingenraad en een ouderklankbordgroep denken mee over de ontwikkelingen op school. Samenwerken aan projecten speelt een belangrijke rol. Dit komt tot uiting in de vele extra activiteiten zoals de Thamenwerkdag en Kerstacties voor goede doelen.

 

 

Tekst van Activiteiten

Klachtenregeling IRIS
Klachtenprocedure IRIS
Mediaprotocol PC-gebruik IRIS
Leerlingenstatuut
Privacyverklaring Vakcollege Thamen
Cookieverklaring Vakcollege Thamen
IRIS Reglement cameratoezicht

Opbrengstenkaart

Op deze kaart is aangegeven hoe de school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met de landelijke gemiddeldes op de onderdelen: het rendement van de onderbouw, het rendement van de bovenbouw en de examenresultaten.

Onderwijsresultaten 2017
Onderwijsresultaten 2018

IRIS scholen presenteren schoolresultaten op eigen website

Alle scholen die zijn aangesloten bij IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs presenteren voortaan de schoolprestaties via hun eigen websites. Het gaat hier om de Haemstede-Barger Mavo in Heemstede, het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, het Kaj Munk College in Hoofddorp, het Herbert Vissers College in Nieuw Vennep en de RK Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn. Belanghebbenden, zoals ouders, kunnen voortaan online zien hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen. Resultaten zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen worden getoond.

In het project Vensters voor Verantwoording van de brancheorganisatie VO-raad, is de afgelopen jaren gewerkt aan een systeem waarbij uitgebreide informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren worden op het internet niet alleen de harde cijfers gepresenteerd, maar worden die cijfers ook vergeleken met die van andere scholen. Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven. Op deze manier geeft de school een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties, dan tot nu toe gebeurde op websites zoals die van de Onderwijsinspectie, Trouw, Elsevier en Algemeen Dagblad.

De informatie, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, is geen doel op zich. De informatie dient als basis voor de dialoog die scholen voeren met ouders en andere belanghebbenden.

De "IRIS scholen" waren vanaf het begin betrokken bij het project en publiceren de gegevens nu via de eigen website. Zij hanteren alle het beleid van openheid, laten zien wat je doet en luisteren naar de omgeving. Reacties op de gegevens worden dan ook zeer op prijs gesteld, zodat zij zich nog verder kunnen verbeteren.

Venster voor Verantwoording van RK SGM Thamen >>

Ieder jaar gaan de leerlingen van de 3e klassen in de maand juni een bijzondere activiteit doen. Ze kunnen kiezen uit 3 bestemmingen: Londen, Berlijn en Survival (Ardennen).

Onder de enthousiaste begeleiding van docenten krijgen de leerlingen weer een paar fantastische dagen:

  • Londen: via de tunnel van Calais naar Folkstone en Canterbury gaan de leerlingen naar Londen. 's Avonds wordt er kennis gemaakt met het gastgezin. De volgende dagen worden Cambridge, London Eye, Buckingham Palace en niet te vergeten een theaterstuk bezocht.
  • Berlijn: Trendy Berlijn is groot, bruisend en bijzonder. De derdeklassers zullen veel van de stad zien en meemaken: Ze bezoeken een concentratiekamp, maar gaan ook zwemmen in het grootste subtropische zwemparadijs van Europa. Ze fietsen met een gids door de stad en natuurlijk is er ook voor shoppen tijd. En... spannend... de leerlingen slapen in gastgezinnen en leren zo het land en de bewoners goed kennen.
  • Survival: Onze sportieve leerlingen gaan naar Comblain au Port in de Ardennen. Zij kunnen zich daar heerlijk uitleven op het mountainbiken, klimmen/abseilen, touwbruggen, touwslingers en kanoën. Tijdens de oriëntatietocht wordt er met GPS gelopen en gaan ze door de grotten. 's Avonds wordt er bivak gehouden: Eén nacht onder de sterrenhemel of onder een zeil.. Avontuurlijk genoeg!

Loopbaanoriëntatie richt zich op de begeleiding bij de keuze voor een vervolgopleiding en/of een beroepenveld. Het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding wordt steeds belangrijker. De beroepen van nu bestaan misschien straks niet meer.

Thamen zorgt daarom voor een brede oriëntatie gedurende de gehele schoolloopbaan. 

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Dat zijn de belangrijkste vragen die de leerling samen met de begeleiders gaat beantwoorden.

Tijdens de LOB leren de leerlingen:

  • bekende vakken op een andere manier kennen,
  • leren ze nieuwe dingen,
  • samenwerken,
  • organiseren,
  • plannen en reflecteren.

Vakantie 2020-2021

Vakantie advies-data Ministerie Onderwijs en Wetenschappen >> 

Vakantie 2020-2021

Herfstvakantie ma. 12 oktober t/m vr. 16 oktober 2020
Kerstvakantie ma. 21 december 2020 t/m vr. 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  ma. 22 februari t/m vr. 26 februari 2021 
Pasen  ma. 5 april 2021 
Meivakantie  ma. 26 april t/m vr. 7 mei 2021 
Hemelvaart do. 13 mei en vr. 14 mei 2021
Pinksteren ma. 24 mei 2021
Zomervakantie ma. 12 juli t/m vr. 20 augustus 2021

                                               

STUDIEDAGEN 20-21

Studiemomenten  Leerlingen lesvrij  
ma. 28 september hele dag  
vr. 6 november hele dag  
ma. 23 november  vanaf 14.00  
do. 10 december  hele dag  
do. 28 januari  hele dag  
 do. 11 maart hele dag  
01-02-2021   Start SE 3 leerjaar 3 basis-kader-mavo  
04-02-2021   Herkansing SE 7 leerjaar 4 basis-kader-mavo  
08-02-2021   Inhaal moment SE 3 leerjaar 3 basis-kader-mavo  
12-02-2021   Profielwerkstuk beoordelingen gereed leerjaar 4 mavo  
03-03-2021   Ouderavond leerjaar 4  
04-03-2021   Profielwerkstuk presentaties leerjaar 4 mavo  
17-03-2021   Ouderavond leerjaar 3  
22-03-2021   Start SE 8 leerjaar 4 basis-kader-mavo  
26-03-2021   Start SE 4 leerjaar 3 basis-kader-mavo  
29-03-2021   Inhalen SE 8 leerjaar 4 basis-kader-mavo  
06-04-2021   Inhalen SE 4 leerjaar 3 basis-kader-mavo  
 
STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Studiemomenten Leerlingen lesvrij    
ma. 28 september hele dag    
vr. 6 november hele dag    
ma. 23 november  vanaf 14.00    
do. 10 december  hele dag    
do. 28 januari  hele dag     
do. 11 maart hele dag    

Thamen

Wie zijn wij?

groep 8 Thamen

Groep 7/8

agenda Thamen

Agenda

contact Thamen

contact

Go To Top